Kontakty

Kontaktné údaje:
Email: info@petbes.sk
Telefón: +421 948 593 222

Fakturačné údaje:

Miroslav Nosek
Koreszkova 47
909 01 Skalica
IČO: 33948399
DIČ: 1020298213
IČ DPH: SK1020298213
Osoba zaregistrovaná podľa §7 zákona o DPH (čiastočný platiteľ DPH)
 
Zápis v registri:
Spoločnosť je zapísaná v Okresný úrad Senica.
Číslo živnostenského registra: 206-10888

 

Bankové údaje:
IBAN Vúb:

SK96 0200 0000 0032 2642 4053

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23
917 01 Trnava 1
tel.: 033/5512 689
e-mail: tt@soi.sk
 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: